­

Oddział Laboratorium PSSE w Grudziądzu posiada certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 561 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Usług Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego:

 

 

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do środy po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu (co najmniej 1 dzień wcześniej).

Informacji w sprawie badań udziela Kierownik ds. Technicznych

tel. 564517834

 

Badany obiekt: WODA

 

METODY MIKROBIOLOGICZNE :

 

·         Liczba bakterii grupy coli

·         Liczba Escherichia coli

·         Liczba enterokoków kałowych

·         Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C – 72h 

·         Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C – 48h 

·         Ogólna liczba mikroorganizmów w 370C – 24h 

·         Liczba Pseudomonas aeruginosa mikroorganizmów

 

METODY FIZYKOCHEMICZNE :

 

·         Stężenie azotu azotynowego

·         Stężenie azotynów

·         Stężenie azotu azotanowego

·         Stężenie azotanów

·         Stężenie azotu amonowego

·         Stężenie jonu amonowego

·         Stężenie manganu

·         Stężenie żelaza ogólnego

·         Mętność

·         Barwa

·         Przewodność

·         Odczyn

·         Smak

·         Zapach

 

­