­

a) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,

b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,

c) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,

d )Laboratorium Mikrobiologiczne.

­