­

a) Sekcja Ekonomiczno-Księgowa,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna,

c) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

­