­

Podstawowe komórki organizacyjne

 

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:


    1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:

        a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

        b) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

        c) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

        d) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

        e) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

        f) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

    2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

        a) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,

        b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,

        c) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,

        d) Laboratorium Mikrobiologiczne;

    3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

        a) Sekcja Ekonomiczno-Księgowa,

        b) Sekcja Administracyjno-Techniczna,

        c) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

    4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

    5) Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;

    6) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

    7) Stanowisko Pracy Główny Księgowy;

    8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

­