­

 

 

 

Program Szczepień Ochronnych na 2013

ROZPORZĄDZENIA NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY USTANAWIAJĄCEGO OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

Ustawa o podmiocie leczniczym z dnia 15 kwietnia 2011r

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

­