­

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, mając na uwadze okoliczność, iż Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdził, iż wiele produktów biobójczych z uwagi na działanie nieselektywne nie może być przeznaczona do oprysków, przekazuje informacje o bezpiecznym sposobie używania tych produktów, gwarantującym jednocześnie znaczną ich skuteczność.

 

Informacje szczegółowe zostały zamieszczone przez Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/

 

Komunikaty dotyczące wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

W związku z pismami Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dotyczącymi opublikowanych komunikatów odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu udostępnia poniższe komunikaty.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

 

Załączniki
Download this file (Komunikat V i VI Komisji z załącznikami.pdf)załączniki

Informacja zawiera załącznik PDF

Załączniki
Download this file (Decyzja PUODO - szczepienia.pdf)Decyzja Prezesa UODO

Pamiętajmy, że każdy z nas ma do odegrania istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Świadomy konsument powinien przestrzegać zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania produktów spożywczych wg „Pięciu kroków do bezpieczniejszej żywności”.

Cel jest jeden – bezpieczna żywności o jak najwyższej jakości!  

 

Poniżej zamieszczamy oceny stanu stanu sanitarnego dla

miasta i powiatu za rok 2018.

2 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 11 maja. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Treść Zarządzenie do pobrania

Na skróty

­
­

 

­
­
 

 

 

­
­

 

­
­

BIP

 

 

­
­

Jakość wody

 

 

Grudziądz- film promocyjny

Grudziądz, film promocyjny UM /prod.wojwit/
 

 

­