­

GRYPA MOŻE BYĆ

SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNA DLA

OSÓB Z CHOROBAMI

PRZEWLEKŁYMI.

ZASZCZEP SIĘ !!!

 

Alkohol

Dopalacze

Palenie 

 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne ogłosiło konkurs pt.

„ODDAL TO”

 

            Konkurs ten służy zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia. Konkurs przeprowadzany jest z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu bezpłatnej alkilacji „Oddal to” , którą należy pobrać z Gogle Play lub App Store.

Za pomocą tej aplikacji należy wykonać zdjęcia czemuś niezdrowemu, co negatywnie wpływa na zdrowie. Zdjęcia te należy przesłać do 30 czerwca za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.oddalto.gis.gov.pl

Laureaci zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami o łącznej wartości 10.000 zł.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach internetowych: www.oddalto.gis.gov.pl oraz www.pth.pl

            Druga część konkursu „Oddal to” adresowana jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla laureatów organizatorzy zapewniają nagrody o łącznej wartości 20 000 zł.

            Uczniowie wykonują zdjęcia za pomocą aplikacji „Oddal to”, którą należy bezpłatnie pobrać z Gogle Play lub App Store. Następnie ze zgromadzonych zdjęć klasa lub nawet cała szkoła przygotowuje pracę (kolaż, infografika, plakat), którą zapisuje na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pamięć flash) i przesyła  na adres organizatora (Główny Inspektorat Sanitarny, ul Targowa 65, 03-729 Warszawa) do 30 września 2016 r.

 

Dokumenty konkursowe dla szkół:

- formularz zgłoszeniowy

- oświadczenie

- oświadczenie rodzica

- regulamin konkursu „Oddal to” dla szkół

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

1.      promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;

2.      zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;

3.      umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;

4.      wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Uzasadnienie

Dlaczego kampania jest tak ważna?

Siła robocza w Europie starzeje się. Wiek emerytalny podwyższa się i prawdopodobne staje się wydłużenie życia zawodowego.

Praca służy zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a dobre zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zwiększa wydajność i efektywność. Zmiany demograficzne mogą stwarzać problemy, ale zapewnienie zrównoważonego życia zawodowego pomoże stawić im czoła.

Wydarzenia w ramach kampanii

Kto może wziąć udział? Jak można wziąć udział?

Pomoc praktyczna

Informacje w tym zakresie oraz odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na stronach:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P34000152491452165180076

www.healthy-workplaces.eu/pl/

Na skróty

­
­

 

­
­
 

 

 

­
­

 

­
­

BIP

 

 

­
­

Jakość wody

 

 

Grudziądz- film promocyjny

Grudziądz, film promocyjny UM /prod.wojwit/
 

 

­