­

Szczegóły w załączniku

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 30.09 – 03.10.2019 r. na Międzynarodowych Targach POLAGRA–TECH w Poznaniu zorganizowała seminarium pt.: „Profilaktyka zagrożeń wypadkowych oraz dobre praktyki w sektorze przetwórstwa mięsa”, które zainaugurowało ogólnopolską kampanię „Dobry przepis na bezpieczeństwo” adresowaną do branży przetwórstwa mięsa w latach 2019-2021.

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wpierającego w popularyzacji założeń tej kampanii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że wsparcie kampanii przez Państwową Inspekcję Sanitarną pozwoli na szerszy dostęp pracodawców zakładów branży przetwórstwa mięsnego do informacji z nią związanych m.in. poprzez propagowanie podczas realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, działań prewencyjno – kontrolnych w terenie a także zapewnienie dostępu do obszernych materiałów związanych z tą kampanią.

Informacje szczegółowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy pod adresem: www.bhpnatak.pl

Szczegóły w załączniku ... 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, mając na uwadze okoliczność, iż Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdził, iż wiele produktów biobójczych z uwagi na działanie nieselektywne nie może być przeznaczona do oprysków, przekazuje informacje o bezpiecznym sposobie używania tych produktów, gwarantującym jednocześnie znaczną ich skuteczność.

 

Informacje szczegółowe zostały zamieszczone przez Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/

 

Komunikaty dotyczące wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

W związku z pismami Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dotyczącymi opublikowanych komunikatów odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu udostępnia poniższe komunikaty.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

 

Załączniki
Download this file (Komunikat V i VI Komisji z załącznikami.pdf)załączniki

Informacja zawiera załącznik PDF

Załączniki
Download this file (Decyzja PUODO - szczepienia.pdf)Decyzja Prezesa UODO

Grudziądz- film promocyjny

Grudziądz, film promocyjny UM /prod.wojwit/
 

 

­