­

Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 30.09 – 03.10.2019 r. na Międzynarodowych Targach POLAGRA–TECH w Poznaniu zorganizowała seminarium pt.: „Profilaktyka zagrożeń wypadkowych oraz dobre praktyki w sektorze przetwórstwa mięsa”, które zainaugurowało ogólnopolską kampanię „Dobry przepis na bezpieczeństwo” adresowaną do branży przetwórstwa mięsa w latach 2019-2021.

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wpierającego w popularyzacji założeń tej kampanii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że wsparcie kampanii przez Państwową Inspekcję Sanitarną pozwoli na szerszy dostęp pracodawców zakładów branży przetwórstwa mięsnego do informacji z nią związanych m.in. poprzez propagowanie podczas realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, działań prewencyjno – kontrolnych w terenie a także zapewnienie dostępu do obszernych materiałów związanych z tą kampanią.

Informacje szczegółowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy pod adresem: www.bhpnatak.pl

Grudziądz- film promocyjny

Grudziądz, film promocyjny UM /prod.wojwit/
 

 

­