­

Młodszy asystent w Oddziale Laboratoryjnym, w Laboratorium Badania Żywności i Żywienia, w wymiarze pełnego etatu (1/1)

Załączniki
Download this file (Naboe-OL002.pdf)Naboe-OL002.pdf

Treść ogłoszenia w załączniku.

Informujemy, że od 01.06.2020r. wykonujemy badania i pomiary. Prosimy o telefoniczne konsultowanie terminów.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi najczęściej pojawiające się pytania


ADRES Z INFORMACJAMI:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZAJMOWANIU STANOWISKA W SPRAWIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

 

 

W związku z problemami sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej, dotyczącymi zawieszania biegów terminów na tzw. milczące załatwienie spraw, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że w miarę możliwości, realizuje zadania wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Inwestor składający wniosek w ww. zakresie, proszony jest o załączenie następujących dokumentów:

  • informacji wskazujących na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy)
  • kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
    w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub poprzez złożenie dokumentacji w wyznaczonym miejscu siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej (w tym dokumentację techniczną
    projekt budowlany, projekt powykonawczy, w przypadku jego wykonania, wydawane decyzje, protokół z badania wody, sprawozdanie ze skuteczności działania wentylacji mechanicznej, protokół kominiarski, atesty na zastosowane wyroby
    i materiały oraz inne dokumenty, w tym dokumentację fotograficzną, bądź nagrania wideo pomocne w przygotowaniu się do przeprowadzenia kontroli).

Dodatkowo istnieje możliwość wydania na wniosek strony zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu zaznacza, że każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie. Przed każdorazowym złożeniem wniosku należy skontaktować się telefonicznie (tel. 56 45 178 19, 56 45 178 10) celem ustalenia zakresu dokumentacji do przedłożenia.

Szanowni Państwo!

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej docierają informacje nt. przebierańców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podających się za pracowników Inspekcji Sanitarnej, ratowników medycznych bądź pracowników firm dezynfekcyjnych, którzy dokonują rzekomych rutynowych kontroli temperatury lub dezynfekcji mieszkania w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Informujemy, iż pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani służb medycznych nie dokonują tego typu czynności!!

Przypominamy, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie rekomenduje żadnych firm dezynfekcyjnych do prowadzenia tego typu działań!!

Oszuści podszywający się pod pracowników służb medycznych/sanitarnych wchodzą w ten sposób do mieszkań i wykorzystując nieuwagę domowników okradają ich z cennych przedmiotów oraz gotówki! Osoby te podsuwają również dokumenty do podpisania, dzięki czemu wyłudzają pieniądze od nieświadomych mieszkańców.

Prosimy Państwa o wzmożenie swojej czujności, niewpuszczanie oszustów do swoich domów/mieszkań oraz niepodpisywanie podsuwanych przez nich dokumentów!!

Grudziądz- film promocyjny

Grudziądz, film promocyjny UM /prod.wojwit/
 

 

­